ul. Rejtana 38a                           38-460 Jedlicze                           (13) 438 44 20

Samorządowe Przedszkole w Jedliczu

Oficjalna strona internetowaPrzedszkole działa na podstawie ustawy "O systemie oświaty" (tekst jednolity Dz. U Nr 67 z 1996 . z późn. zmianami). Organizację i tryb działania określa Statut Przedszkola. W skład Samorządowego Przedszkola w Jedliczu wchodzą podporządkowane mu następujące przedszkola filialne:

- Przedszkole Filialne w Jaszczwi 38-460 Jedlicze, Jaszczew 301

      tel. (0-13) 43 122 42


- Przedszkole Filialne w Potoku 38-404 Krosno, Potok 349

      tel. (0-13) 43 600 84


Zakres wiekowy:

      dzieci od 3 do 6 latOrganami przedszkola są:

      Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców
Samorządowe Przedszkole w Jedliczu - Jedlicze Jaszczew Potok